Vývoj, konstrukce

Zabýváme se také návrhovou a konstrukční činností prototypových strojů a zařízení. Pro tyto účely používáme 3D objemový modelář Inventor Simulation, a dále výpočetní aplikaci MKP ANSYS. Díky těmto moderním inženýrským nástrojům, jsou naše výstupní konstrukční řešení plně optimalizovaná, jak z hlediska materiálů tak i z hlediska požadavků na pevností vlastnosti dílu i celých zařízení.

Vývoj, konstrukce

  • Návrh, konstrukce a výroba prototypových strojů a zařízení
  • MKP pevnostní analýzy součástí i celých strojů
  • Dynamické simulace zařízení – rozbor vlastností jednotlivých dílů stroje
  • Modernizace strojních zařízení – optimalizace výrobního procesu